Seminer çalışmamda önemli bir çevre problemi olan küresel ısınma ve küresel ısınmaya neden olan sera etkisi konularını inceledim. Sera gazlarının küresel ısınmaya nasıl etki ettiği, küresel ısınmanın dünyayı nasıl etkileyeceği sorularına cevaplar aradım. Konu ile ilgili alınan önlemler ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında teknolojinin rolü üzerinde durdum.
Hastanelerde hijyenik ortam deyince; erişkin, çocuk, yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve karantina odalarının, hastane personeli tarafından hijyenik hale getirilmesi; ayağa galoş takılması, nefes alırken maske takılması ellerin yıkanması, özel giysi giyilmesi, kullanılan aletlerin ve mekanın dezenfeksiyonu ve ste-rilizasyonu olarak anlaşılmaktadır.
   Split Klima

SPLİT KLİMA


Klima artık günümüzde lüks bir araç olmaktan çıkıp vazgeçilmez hale gelmiştir.
Bunaltıcı havalardan yada dondurucu soğuklardan uzak durmak isteyen herkes artık bir klima sahibi oluyor.
Klimalarda içinde bilinen Split Klima lar güçlü yapıları ile tanınırlar.
Duvar Tipi ve Salon Tipi olmak Üzere 2 çeşittir.

SPLİT KLİMA NEDİR?

Soğutucu akışkan olarak klora flora hidro karbon gazlarının kullanıldığı soğutucu sistemlerdir.

Isı pompalı olarak tasarlanan bu cihazlar geçiş mevsimlerinde ısıtma amaçlı olarak da kullanılabilirler.

Kompresör dış ünitede yer alır. İç ünitede ise evaporatör ve fan motoru bulunur.

Dış ve iç ünite arasında gazın transferi kauçuk izoleli bakır borular ile sağlanır. Soğutucu akışkan, evaporatöre yani iç üniteye sıvı olarak girer ve gaz olarak çıkar bu faz değişimi esnasında ortamdan alınan ısı ortamın serinlemesini sağlar. Kompresöre yani dış üniteye buharlaşmış olarak gelen gaz, burada sıvı faza geçerken ortama ısı verir. Yani iç ünitenin yer aldığı ortamdaki sıcak hava dış ünitenin yer aldığı dış ortama taşınmış olur.

Görüldüğü gibi soğutucu akışkan, kompresör ve evaporatör sayesinde bir ısı yani enerji transferi gerçekleştirilmektedir. Sanıldığının aksine havanın hareketi ya da transferi söz konusu değildir.

Bu çevirime “soğutma çevirimi” denir. Sistemin tersine çalışması durumunda oluşan çevirime ise “ısıtma çevirimi” denir. Bu çevirimde ise kompresörden buharlaşmış halde çıkan gaz, iç üniteye yani evaporatöre geldiğinde sıvı fazına geçerken ortama enerji yani ısı verir.Günümüzde, klora flora hidro karbon gazları ozon tabakasına zararlar vermeleri sebebiyle yasaklanmıştır. Onun yerine “R 410 A” çevre ve ozon dostu soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır.Split klima sistemleri; mono split ve multi split sistemler olarak ikiye ayrılırlar. Adından da anlaşılacağı gibi mono splitler bir iç, bir de dış üniteden oluşurlar. Multi split klimalar ise bir dış, iki ya da üç iç üniteden oluşurlar.Ayrıca iç ünite sayısının 64′e kadar çıktığı sistemlerde vardır.Split klimalar iç ünite yapılarına bağlı olarak da farklı isimlerle anılırlar. Ancak soğutma ve ısıtma prensibi açısından çalışma mekanizmaları, sistemin tasarlanması aynıdır.İç ünite yapılarını farklı olması, gerek mimari zorunluluklardan gerekse fonksiyonel ihtiyaçlardan doğmuştur. En çok kullanılan sistemler ve kısa açıklamaları şöyledir;

Gizli tavan tipi split klimalar: İç ünitenin asma tavan arasına monte edildiği havayı tavandan üfleyen cihazlardır. İlave kanal bağlantı ağzı sayesinde, hava kanalla taşınarak menfezlerden farklı birkaç noktadan da ortama atılabilir.

Salon tipi split klimalar: Salon gibi geniş mekanlarda havanın daha güçlü bir fan yardımıyla daha uzak noktalara atılmasını sağlayan cihazlardır. Ayrıca cihazın üzerinde yer alan ısıtıcı rezistanslar sayesinde ısıtmada da kullanılırlar.