Seminer çalışmamda önemli bir çevre problemi olan küresel ısınma ve küresel ısınmaya neden olan sera etkisi konularını inceledim. Sera gazlarının küresel ısınmaya nasıl etki ettiği, küresel ısınmanın dünyayı nasıl etkileyeceği sorularına cevaplar aradım. Konu ile ilgili alınan önlemler ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında teknolojinin rolü üzerinde durdum.
Hastanelerde hijyenik ortam deyince; erişkin, çocuk, yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve karantina odalarının, hastane personeli tarafından hijyenik hale getirilmesi; ayağa galoş takılması, nefes alırken maske takılması ellerin yıkanması, özel giysi giyilmesi, kullanılan aletlerin ve mekanın dezenfeksiyonu ve ste-rilizasyonu olarak anlaşılmaktadır.
   İnsan Kaynakları
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad : Meslek :
Doğum Yeri : Doğum Tarihi :
Adres : Telefon :
Cep Telefonu : E-posta :
 
Eğitim Bilgileri  ( En son bitirdiğiniz okul bilgilerini doldurmanız yeterlidir.)
Okul Adı : Bölüm :
Başlama Tarihi : Bitirme Tarihi :
 
Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
CV'niz (Öz geçmiş bilgilernizi PDF veya Word formatında gönderebilirsiniz.)